Szikszó, Római katolikus templom

KÉPGALÉRIA

Szikszó város új Római Katholikus templomát Seregély István Érsek Úr 2002 decemberében felszentelte.
„Hála támogatóink önzetlen segítségének és az isteni Gondviselés akaratának, elkészült az új templom, mely elődjéhez hasonlóan, ezután is a Szentháromság oltalmába ajánlunk.”

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ
A templom mindig fontos jel volt, és ma is az kell hogy legyen mind a város, mind a faluképekben, sőt a hagyományos építészeti kialakításokkal elsődleges látványelem.
Hibás építészeti megközelítés, hogy a templom építészetileg a meglévő szomszédos (vegyes építészeti minőségű) környezetébe illeszkedjen. A templom és tornya hívó jel kell legyen, ennek megfelelő építészeti és dimenzionális kialakítással. Nem elsősorban gazdasági megfontolások, mindinkább a hagyománytisztelet szándékától vezéreltetve a régi templomtorony megmentését és felújítását elsődleges feladatként kezeltük.
A megőrzött templomtorony és az új templom a most kialakuló Szikszói főtér meghatározó és hangsúlyos eleme kíván lenni, csakúgy mint a téren található jelentősebb középületek. A templom előtt kiépítendő dísztér térburkolatában a meglévő elbontásra kerülő régi templom „lenyomatát” kívántuk megjeleníteni, melynek szimbolikus tartalmán túl így a szabadtéri misézésnek is méltó feltételeket tudunk biztosítani.

A megépült új templom jelentős tömege megkívánja a mellette megmaradó öreg harangtorony léptékének növelését, mely még az eredeti kisméretű templomhoz igazodott. Az új harangtorony építésével nem kívántuk a meglévő harangtorony építményét sem szerkezetileg, sem kialakításában megsérteni. A tervezett új torony a
meglévő mögé és fölé épülve mintegy védelmezve öleli körül az öreg torony épületét.

Ezzel a város több mint 100 éves templomépítő akarata vált valóra. Az egykori feltöltött várárokra épült öreg templom már építésekor a rossz alapozási viszonyok miatt mindig is magán hordozta az ideiglenes-szükségszerű jelleget.
Az öreg templom – az alapozási viszonyok és a felhasznált építőanyagok (vályogtégla-tégla vegyes falazat) párkánymagassága gyakorlatilag egy családiház párkánymagasságát nem haladhatta meg. Ennek következtében a viszonylag nagy alapterületű, latin-kereszt alaprajzú templomtér „nyomott belmagassága” templomhoz méltatlan térarányú volt. Az öreg templom öreg tornyának párkánya hasonló műszaki okok miatt is alig haladja meg a 17 métert. Az új templom felépítésével a torony párkánya gyakorlatilag egymagasságú az új templom párkánymagasságával. Ez nemcsak építészeti, városépítészeti, de liturgikus szempontból is anakronisztikussá vált. Az új templomtorony megépítése a fentebb részletezettek miatt elkerülhetetlenné vált. Mintegy féltucatnyi építészeti alternatíva kidolgozása után a terveken szereplő torony-öregtorony építészeti együttesét mind az Egri Érsekséggel, mind az Egyháztanáccsal egyeztettük.